FAQ Typy účtů

Jsou moje peníze vložené na účty FxPro nějakým způsobem zabezpečené?

Společnost FxPro Financial Services Limited je členem fondů Financial Services Compensation Scheme a Investor Compensation Fund.

Fond Financial Services Compensation Scheme vznikl na základě zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (Financial Services and Markets Act) a poskytuje ručení zákazníkům firem poskytujících finanční služby v případě, že se jim nedaří uplatnit vůči těmto firmám nároky. Do dnešního dne fond vyplatil více než 26 miliard liber a pomohl více než 4,5 milionům spotřebitelů. Fond Financial Services Compensation Scheme ručí za vklady zákazníků až do výše 50 000 liber. Další informace najdete na stránkách http://www.fscs.org.uk.

Fond Investor Compensation Fund vznikl v roce 2002 v souvislosti se zákonem o investičních firmách z roku 2002 (Investment Firms Law of 2002) a směrnici Evropské unie 93/22/EC. Investiční firmy na Kypru mají povinnost vstoupit do fondu Investor Compensation Fund na základě zákonných nařízení. Cílem fondu je zajistit jakékoli nároky pojištěných klientů vůči členům fondu a odškodnit oprávněné klienty za jakékoli nároky vyplývající z nesprávného fungování jakéhokoli člena fondu ve věci plnění závazků, ať už tyto závazky vyplývají ze zákona nebo z provinění na straně člena fondu. Fond Investor Compensation Fund ručí za vklady zákazníků až do výše 20 000 liber.