Licence, nařízení a profesní členství

Sponzorství v minulosti
Financial Conduct Authority (FCA)

FxPro UK Limited schvaluje a dozoruje úřad Financial Conduct Authority (registrační číslo 509956). FCA je významný, nezávislý, nevládní orgán se zákonnými pravomocemi v souladu se zákonem Velké Británie o finančních službách a trzích z roku 2000 (Financial Services and Markets Act 2000). Mezi hlavní cíle úřadu FCA patří ochrana spotřebitelů, zlepšování úrovně integrity v rámci finančního systému a propagace konkurence v zájmu spotřebitelů.

Jako společnost s úplným oprávněním FxPro UK Limited zajišťuje dodržování všech požadavků úřadu FCA.

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

FxPro Financial Services Ltd schvaluje a dozoruje úřad Cyprus Securities and Exchange Commission (číslo licence 078/07) – dozorčí a regulační orgán pro investiční firmy na Kypru. CySEC je členem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Společnosti FxPro byla udělena mezinárodní licence úřadem CySEC, který ji opravňuje k poskytování investičních a doplňkových služeb. Zajišťujeme dodržování místních nařízení i nařízení Evropské unie, jako je Směrnice EU o trzích finančních instrumentů (MiFID) a kyperský zákon o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích z roku 2007 Zákon 144 (I)/2007.

MiFID

Směrnice EU o trzích finančních instrumentů (MiFID)2004/39/EC vstoupila v platnost 1. listopadu 2007 s cílem regulovat trhy finančních instrumentů a poskytování investičních služeb a činností v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Směrnice byla na území Kypru přijata formou zákona o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích v roce 2007 (Zákon 144 (I)/2007).

Hlavní cíle Směrnice EU o trzích finančních instrumentů (MiFID) jsou: zlepšování úrovně efektivity, zvýšení transparentnosti, propagace konkurence a účinná ochrana spotřebitelů. Směrnice MiFID zároveň finančním společnostem umožňuje poskytovat investiční a doplňkové služby na území jiného členského státu a/nebo třetí země za předpokladu, že investiční společnost je oprávněna k poskytování těchto služeb.

Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

FxPro Financial Services Limited autorizuje a reguluje South Africa Financial Sector Conduct Authority (autorizační číslo 45052). FSCA je nezávislý dohlížející a regulační úřad pro odvětví nebankovních služeb v Jižní Africe.

Financial Services Compensation Scheme

FxPro UK Limited je členem organizace Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Jedná se o britský statutární fond poslední instance pro zákazníky schválených finančních společností. Organizace FSCS může vyplatit kompenzaci zákazníkům společností, které nemohou nebo nebudou moci vyplácet peněžní prostředky. Další informace o účelu a úloze organizace FSCS najdete na webové stránce http://www.fscs.org.uk

Investor Compensation Fund

FxPro Financial Services Limited je členem fondu Investor Compensation Fund, jehož cílem je zajištění jakýchkoli nároků oprávněných klientů vůči členům fondu a odškodnění oprávněných klientů za jakékoli nároky vyplývající z nesprávného fungování jakéhokoli člena fondu ve věci plnění závazků, ať už tyto závazky vyplývají ze zákona, z dohody uzavřené s klientem nebo z provinění na straně člena fondu.

Právní dokumentace
CSR
Zásady ochrany osobních údajů

Zjistěte si, jakým způsobem dodržujeme zákony v rámci regulovaných jurisdikcí.

Přečtěte si o našich zásadách sociální odpovědnosti.

Vaše osobní údaje jsou pro nás stejně důležité jako pro vás.

UP