FxPro trhy

Obchodujet na světových
trzích

Parametry

Zde najdete všechny informaci o realizaci příkazů a pákovém efektu týkající se našich 4 hlavních platforem pro obchodování.

Typy příkazů

Díky nástroji FxPro MetaTrader 5 mohou obchodníci zadávat pokyny pro okamžité nebo termínované příkazy.

Okamžité příkazy

(Okamžité) tržní příkazy: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji za aktuální tržní cenu. Systém automaticky sloučí objem od poskytovatelů třetí strany a provede „tržní příkaz“ za průměrnou cenu dle objemu (VWAP), která představuje průměrnou a nejlepší cenu v době realizace příkazu.

Termínované příkazy

Příkazy stop: jedná se o příkaz ke koupi nebo prodeji, jakmile trh dosáhne „limitní ceny“. Jakmile trh dosáhne „limitní ceny“, bude zadán „příkaz stop“ a bude považován za „tržní příkaz“*. Pokud nebude „příkaz stop“ zadán, bude uložen v systému do pozdějšího data podle podmínek popsaných v části „Platí do zrušení“. V případě CFD na trhu Forex by „příkazy stop“ pro kovy a futures měly být zadávány o několik jednotek pip mimo aktuální tržní cenu; více informací najdete v části Podmínky obchodování MT5

Stop loss: jedná se o příkaz za účelem minimalizace ztrát. Jakmile trh dosáhne „ceny příkazu stop loss“, bude příkaz zadán a bude považován za „tržní příkaz“*. Pokud nebude „příkaz stop loss“ zadán, bude uložen v systému do pozdějšího data. V případě CFD na trhu Forex by „příkazy stop“ pro kovy a futures měly být zadávány o několik jednotek pip mimo aktuální tržní cenu; více informací najdete v části Podmínky obchodování MT5

Limitní příkazy: jedná se o příkazy k nákupu nebo prodeji, jakmile trh dosáhne „limitní ceny“. Jakmile trh dosáhne „limitní ceny“, bude příkaz zadán a uskutečněn za „limitní cenu“ nebo lepší cenu. Pokud „limitní příkaz“ nebude spuštěn, bude uložen v systému do pozdějšího data podle podmínek popsaných v části „Platí do zrušení“. V případě CFD na trhu Forex by „příkazy stop“ pro kovy a futures měly být zadávány o několik jednotek pip mimo aktuální tržní cenu; více informací najdete v části Podmínky obchodování MT5

Příkaz k zisku: jedná se o příkaz k zajištění zisků. Jakmile trh dosáhne „ceny příkazu k zisku“, bude příkaz zadán a bude považován za „limitní příkaz“. Pokud nebude „příkaz k zisku“ zadán, bude uložen v systému do pozdějšího data. V případě CFD na trhu Forex by příkazy „Take Profit“ pro kovy a futures měly být zadávány o několik jednotek pip mimo aktuální tržní cenu; více informací najdete v části Podmínky obchodování MT5

*(Terminované) tržní příkaz: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji za aktuální tržní cenu. Systém automaticky sloučí objem od poskytovatelů třetí strany a provede „tržní příkaz“ za průměrnou cenu dle objemu (VWAP), která představuje průměrnou a nejlepší cenu v době realizace příkazu. Pokud „tržní příkaz“ nebude spuštěn, bude uložen v systému do pozdějšího data podle podmínek popsaných v části „Platí do zrušení“.

Platí do zrušení („GTC“) (= Platnost): jedná se o časové nastavení, které může klient použít pro „termínované příkazy“. Klient si může vybrat konkrétní datum v budoucnosti, do kterého bude příkaz „aktivní“ a bude čekat na realizaci; pokud příkaz nebude v tomto období uskutečněn, bude ze systému odstraněn.

Změna / zrušení termínovaného příkazu: klient může „termínovaný příkaz“ změnit / zrušit, pokud trh nedosáhl cenové hladiny zadané klientem.

Opětovná nabídka: jedná se o postup zadávání druhotné nabídky klientovi po odeslání „okamžitého příkazu“; klient musí s touto nabídkou před uskutečněním příkazu souhlasit. Společnost FxPro bude nabízet opětovné nabídky pro „okamžité příkazy“, pokud požadovaná cena původně zadaná klientem není k dispozici. Druhotná nabídka poskytovaná klientovi představuje další dostupnou cenu nabízenou FxPro od poskytovatelů likvidity třetích stran. Společnost FxPro nenabízí opakované nabídky pro „termínované příkazy“

Prodlevy: v době předložení příkazu k uskutečnění, konkrétní cena požadovaná klientem nemusí být dostupná; z tohoto důvodu bude příkaz proveden o několik jednotek pip mimo požadovanou cenu klienta. Pokud je cena realizace příkazů lepší než požadovaná cena klientem, mluvíme o „pozitivní prodlevě“. Pokud je však cena realizace příkazů nižší než cena požadovaná klientem, mluvíme o „negativní prodlevě“. Mějte na paměti, že „prodleva“ je běžný obchodní postup a standardní součástí trhů s cizími měnami za podmínek*, jako je likvidita a nestálost vzhledem k novinkám, ekonomickým událostem a příležitostem otevírání trhů. Automatizovaný software FxPro pro zadávání příkazů nefunguje na bázi jednotlivých parametrů souvisejících s prováděním příkazů prostřednictvím jakýchkoli konkrétních klientských účtů.

* Mějte na paměti, že se nejedná o vyčerpávající seznam.

Okamžité příkazy
Okamžitá MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
realizace Okamžitý příkaz (Okamžitý) tržní příkaz (Okamžitý) tržní příkaz
Opětovné nabídky
Prodleva Není k dispozici
Částečné provedení
Omezení úrovně pro příkazy „stop a limit“ 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry Není k dispozici 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry
Provize
Rozpětí
Termínované příkazy
PŘÍKAZY STOP (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss) MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
realizace Tržní příkaz Tržní příkaz Tržní příkaz
Opětovné nabídky Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Prodleva
Částečné provedení
Omezení úrovně pro příkazy „stop a limit“ 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry Není k dispozici 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry
Provize
Rozpětí
LIMITNÍ PŘÍKAZY (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit) MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
Limitní příkazy Limitní příkazy Limitní příkazy Limitní příkazy
Opětovné nabídky Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Prodleva , pozitivní. , pozitivní. , pozitivní.
Částečné provedení
Omezení úrovně pro příkazy „stop a limit“ 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry Není k dispozici 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry
Provize
Rozpětí
Limitní příkazy Buy Stop / Sell Stop
  • Ceny nabídky koupě v grafech: Grafy terminálu zobrazují pouze ceny nabídky koupě. Avšak při otevírání dlouhých pozic nebo zavírání krátkých pozic se používá vždy cena nabídky prodeje. Cena nabídky PRODEJE se však na grafu ve výchozím nastavení nezobrazuje. Další podrobné sledování a informace získáte povolením parametru „Zobrazit cenu nabídky prodeje“. Po provedení tohoto příkazu se na grafu zobrazí dodatečná vodorovná linie odpovídající aktuální ceně nabídky prodeje na posledním panelu.
  • Trailing Stop: Příkaz Stop Loss slouží k minimalizaci ztrát, kdy se cena symbolu pohybuje nevýhodným směrem. Pokud je pozice zisková, příkaz Stop Loss lze ručně posunout na vyrovnanou hladinu. Chcete-li tento proces zautomatizovat, vytvořili jsme funkci Trailing Stop. Tento nástroj je užitečný především tehdy, pokud se ceny výrazně mění stejným směrem nebo pokud není možné z jakéhokoli důvodu dlouhodobě sledovat trh. Mějte na paměti, že funkce Trailing Stop funguje v terminálu klienta, nikoli na serveru (jako v případě Stop Loss nebo Take Profit). Proto nebudou fungovat, pokud je terminál vypnutý, na rozdíl od výše uvedených příkazů.
  • Limitní příkazy Buy Stop a Sell Stop Jedná se o příkazy, které propojují funkce příkazu Stop a limitního příkazu. Limitní příkaz Stop bude proveden za konkrétní cenu (nebo vyšší) poté, co bylo dosaženo zadané ceny Stop. Jakmile je dosaženo ceny Stop, limitní příkaz Stop bude považován za limitní příkaz ke koupi (nebo prodeji) za limitní nebo vyšší cenu.
  • Odborná analýza EA a HFT (High Frequency Trading). Ať už máte jakýkoli styl obchodování, ve společnosti FxPro můžete používat svoji strategii na jakýkoli instrument. MetaTrader 5 je plně kompatibilní s funkcí odborné analýzy Expert Advisor a automatizovanými systémy pro obchodování podle podmínek převažujícího trhu Forex a likvidity. Mějte na paměti, že funkce odborné analýzy EA a HFT fungují v terminálu klienta, nikoli na serveru (jako v případě Stop Loss nebo Take Profit). Proto nebudou fungovat, pokud je terminál vypnutý, na rozdíl od výše uvedených příkazů.
  • Bez funkce zajištění pro MT5: Pokud v nástroji MT5 zadáte obchodní transakci BUY pro daný pár a poté zadáte příkaz SELL pro stejný pár a ve stejném objemu (nebo naopak), dojde k uzavření stávajícího příkazu.
  • Trade netting Nástroj MT5 obsahuje funkci Trade Netting: pokud zadáte transakci BUY za 1 jednotku lot pro pár EURUSD a poté zadáte druhou transakci typu BUY pro jinou jednotku lot v rámci stejného páru, počáteční příkaz bude automaticky považován za příkaz BUY pro 2 jednotky lot páru EURUSD namísto 2 samostatných obchodních transakcí. V tomto případě je za pozici účtována průměrná cena dle objemu: (Cena za první transakci X Objem první transakce + Cena za druhou transakci X Objem druhé transakce) / (Objem první transakce + Objem druhé transakce).
  • Variace rozmezí Pamatujte, že podle obchodních podmínek si společnost vyhrazuje právo zvyšovat nebo snižovat rozmezí za standardní PRŮMĚRNÉ rozmezí, které je zobrazeno v parametrech produktu. Toto se může stát v případě abnormálních podmínek trhu.
  • Swap / Rollover Pokud je obchodní transakce aktivní do druhého dne, pak dochází k výpočtu nákladů / příjmů Swap / Rollover pro tuto pozici. Náklady nebo příjmy se vypočítávají podle diferenciálu úrokové sazby mezi dvěma měnami + provize účtované společnosti, které pozici drží, v závislosti na typu pozice (dlouhá / krátká).

Je důležité si zapamatovat, že v případě Swapu můžete vykázat zisk nebo ztrátu, pokud například máte pozitivní nebo negativní Rollover. Některé instrumenty mohou mít negativní hodnoty Rollover na obou stranách, protože společnost FxPro účtuje vlastní provizi za diferenciál úrokové sazby mezi dvěma měnami do druhého dne, a proto pozitivní a negativní hodnoty odpovídajícím způsobem klesají.

„Swap“ se účtuje automaticky na účet klienta a převádí se na měnu, ve které je účet veden. „Swap“ se účtuje ve 21:59 britského času. Swap se od pátku do soboty účtuje trojnásobně.

FxPro MT5 Desktop
FxPro cTrader Desktop
Download Centre
 

Download the industry's most popular trading platform and experience it with FxPro's professional trading conditions.

Download and install the desktop client of our award-winning trading platform.

Download the latest versions of all our industry-leading trading platforms here.

 
UP