FxPro Forex Tools Instalovat

Parametry

Zde najdete všechny informaci o realizaci příkazů a pákovém efektu týkající se našich 3 hlavních platforem pro obchodování.

Typy příkazů

Díky nástroji FxPro MetaTrader 4 mohou obchodníci zadávat pokyny pro okamžité nebo termínované příkazy.

Okamžité příkazy

Okamžitý příkaz: jedná se o příkaz ke koupi nebo prodeji za cenu nabídky prodeje a koupě (v tomto pořadí), jak je uvedeno v toku nabídek v době, kdy klient předkládá příkaz k provedení.

Terminované příkazy

Příkazy stop: jedná se o příkaz ke koupi nebo prodeji, jakmile trh dosáhne „limitní ceny“. Jakmile trh dosáhne „limitní ceny“, bude zadán „příkaz stop“ a bude považován za „tržní příkaz“*. Pokud nebude „příkaz stop“ vyvolán, bude uložen v systému do pozdějšího data podle podmínek popsaných v části „Platí do zrušení“. V případě CFD na trhu Forex by příkazy „stop order“ pro kovy a futures měly být zadávány o několik jednotek pip mimo aktuální tržní cenu; více informací najdete v části MT4 - podmínky obchodování

Stop loss: jedná se o příkaz za účelem minimalizace ztrát. Jakmile trh dosáhne „ceny příkazu stop loss“, bude příkaz zadán a bude považován za „tržní příkaz“*. Pokud nebude „příkaz stop loss“ zadán, bude uložen v systému do pozdějšího data. V případě CFD na trhu Forex by příkazy „stop order“ pro kovy a futures měly být zadávány o několik jednotek pip mimo aktuální tržní cenu; více informací najdete v části MT4 - podmínky obchodování.

Limitní příkazy:jedná se o příkazy k nákupu nebo prodeji, jakmile trh dosáhne „limitní ceny“. Jakmile trh dosáhne „limitní ceny“, bude příkaz zadán a uskutečněn za „limitní cenu“ nebo lepší cenu. Pokud „limitní příkaz“ nebude spuštěn, bude uložen v systému do pozdějšího data podle podmínek popsaných v části „Platí do zrušení“. V případě CFD na trhu Forex by příkazy „stop order“ pro kovy a futures měly být zadávány o několik jednotek pip mimo aktuální tržní cenu; více informací najdete v části MT4 - podmínky obchodování.

Příkaz k zisku: jedná se o příkaz k zajištění zisků. Jakmile trh dosáhne „ceny příkazu k zisku“, bude příkaz zadán a bude považován za „limitní příkaz“. Pokud nebude „příkaz k zisku“ zadán, bude uložen v systému do pozdějšího data. V případě CFD na trhu Forex by příkazy „Take Profit“ pro kovy a futures měly být zadávány o několik jednotek pip mimo aktuální tržní cenu; více informací najdete v části MT4 - podmínky obchodování.

*Tržní příkaz: jedná se o příkaz ke koupi nebo prodeji za dostupnou aktuální tržní cenu. Systém automaticky sloučí objem od poskytovatelů třetí strany a provede „tržní příkaz“ za průměrnou cenu dle objemu (VWAP), která představuje průměrnou a nejlepší cenu v době realizace příkazu. Pokud „tržní příkaz“ nebude spuštěn, bude uložen v systému do pozdějšího data podle podmínek popsaných v části „Platí do zrušení“.

Platí do zrušení („GTC“) (= Platnost): jedná se o časové nastavení, které může klient použít pro „termínované příkazy“. Klient si může vybrat konkrétní datum v budoucnosti, do kterého bude příkaz „aktivní“ a bude čekat na realizaci; pokud příkaz nebude v tomto období uskutečněn, bude ze systému odstraněn.

Změna / zrušení termínovaného příkazu: klient může „termínovaný příkaz“ změnit / zrušit, pokud trh nedosáhl cenové hladiny zadané klientem.

Opětovná nabídka: jedná se o postup zadávání druhotné nabídky klientovi po odeslání „okamžitého příkazu“; klient musí s touto nabídkou před uskutečněním příkazu souhlasit. Společnost FxPro bude nabízet opětovné nabídky pro „okamžité příkazy“, pokud požadovaná cena původně zadaná klientem není k dispozici. Druhotná nabídka poskytovaná klientovi představuje další dostupnou cenu nabízenou FxPro od poskytovatelů likvidity třetích stran. Společnost FxPro nenabízí opakované nabídky pro „termínované příkazy“

Prodlevy: v době předložení příkazu k uskutečnění, konkrétní cena požadovaná klientem nemusí být dostupná; z tohoto důvodu bude příkaz proveden o několik jednotek pip mimo požadovanou cenu klienta. Pokud je cena realizace příkazů lepší než požadovaná cena klientem, mluvíme o „pozitivní prodlevě“. Pokud je však cena realizace příkazů nižší než cena požadovaná klientem, mluvíme o „negativní prodlevě“. Mějte na paměti, že „prodleva“ je běžný obchodní postup a standardní součástí trhů s cizími měnami za podmínek*, jako je likvidita a nestálost vzhledem k novinkám, ekonomickým událostem a příležitostem otevírání trhů. Automatizovaný software FxPro pro zadávání příkazů nefunguje na bázi jednotlivých parametrů souvisejících s prováděním příkazů prostřednictvím jakýchkoli konkrétních klientských účtů.

* Mějte na paměti, že se nejedná o kompletní seznam.

Okamžité příkazy
Okamžitá MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
realizace Okamžitý příkaz (Okamžitý) tržní příkaz (Okamžitý) tržní příkaz
Opětovné nabídky
Prodleva Není k dispozici
Částečné provedení
Omezení úrovně pro příkazy „stop a limit“ 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry Není k dispozici 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry
Provize
Rozpětí
Termínované příkazy
PŘÍKAZY STOP (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss) MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
realizace Tržní příkaz Tržní příkaz Tržní příkaz
Opětovné nabídky Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Prodleva
Částečné provedení
Omezení úrovně pro příkazy „stop a limit“ 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry Není k dispozici 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry
Provize
Rozpětí
LIMITNÍ PŘÍKAZY (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit) MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
Limitní příkazy Limitní příkazy Limitní příkazy Limitní příkazy
Opětovné nabídky Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Prodleva , pozitivní. , pozitivní. , pozitivní.
Částečné provedení
Omezení úrovně pro příkazy „stop a limit“ 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry Není k dispozici 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry
Provize
Rozpětí
Limitní příkazy Buy Stop / Sell Stop
  • Ceny nabídky koupě v grafech Grafy terminálu zobrazují pouze ceny nabídky koupě. Avšak při otevírání dlouhých pozic nebo zavírání krátkých pozic se používá vždy cena nabídky prodeje. Cena nabídky KOUPĚ se však na grafu nijak nezobrazuje. Další podrobné sledování a informace získáte povolením parametru „Zobrazit cenu nabídky prodeje“. Po provedení tohoto příkazu se na grafu zobrazí dodatečná vodorovná linie odpovídající aktuální ceně nabídky prodeje na posledním panelu.
  • Trailing Stop Příkaz Stop Loss slouží k minimalizaci ztrát, kdy se cena symbolu pohybuje nevýhodným směrem. Pokud je pozice zisková, příkaz Stop Loss lze ručně posunout na vyrovnanou hladinu. Chcete-li tento proces zautomatizovat, vytvořili jsme funkci Trailing Stop. Tento nástroj je užitečný především tehdy, pokud se ceny výrazně mění stejným směrem nebo pokud není možné z jakéhokoli důvodu dlouhodobě sledovat trh.

Mějte na paměti, že funkce Trailing Stop fungují v terminálu klienta, nikoli na serveru (jako v případě Stop Loss nebo Take Profit). Proto nebude fungovat, pokud je terminál vypnutý, na rozdíl od výše uvedených příkazů

  • Odborná analýza EA a HFT (High Frequency Trading) Ať už máte jakýkoli styl obchodování, ve společnosti FxPro můžete používat svoji strategii na jakýkoli instrument. MetaTrader 4 je plně kompatibilní s funkcí odborné analýzy Expert Advisor a automatizovanými systémy pro obchodování podle podmínek převažujícího trhu Forex a likvidity.
  • mějte na paměti, že funkce odborné analýzy EA a HFT fungují v rámci terminálu klienta, nikoli na serveru (jako v případě Stop Loss nebo Take Profit). Proto nebudou fungovat, pokud je terminál vypnutý, na rozdíl od výše uvedených příkazů.
  • Hladina min. krytí pro otevření uzamčené nebo investiční pozice Uzamčená nebo investiční pozice se zobrazí, pokud klient zahájí obchodní transakci pro stejný objem v opačném směru k již otevřeným pozicím. Nejedná se o uzavírání počáteční obchodní transakce, protože uzamčená pozice vyžaduje, aby byly obě otevřené.

Pokud otevřete uzamčenou pozici (opačnou pozici), nebude vyžadována dodatečná marže, pokud je hladina min. krytí na vašem obchodním účtu vyšší než 100 %.

Vzhledem k tomu, že poměr hladiny min. krytí vyjadřuje vztah mezi ekvitou a použitým min. krytím (hladina min. krytí = [ekvita / použitá min. krytí] * 100), můžete vidět, že pokud máte volnou min. hladinu krytí (hladina min. krytí > 100 %), budete moci otevřít uzamčené pozice bez dodatečné hladiny min. krytí. Pokud nemáte pozitivní volnou min. hladinu krytí, nebudete moci otevřít novou pozici, včetně uzamčení.

Ekvitu, použitou hladinu min. krytí, volnou hladinu min. krytí a hladinu min. krytí najdete na stavovém panelu v rámci svého obchodního účtu Forex.

  • Variace rozmezí Pamatujte, že podle obchodních podmínek si společnost vyhrazuje právo zvyšovat nebo snižovat rozmezí za standardní PRŮMĚRNÉ rozmezí, které je zobrazeno v parametrech produktu. Toto se může stát v případě abnormálních podmínek trhu.
Otevřete si účet pro obchodování

Upozornění na riziko: Obchodování s deriváty CFD s sebou nese značné riziko ztráty

FxPro MT4 Desktop
FxPro cTrader Desktop
Centrum stahování
 

Stáhněte si nejoblíbenější platformu pro obchodování v tomto odvětví a vyzkoušejte si profesionální podmínky společnosti FxPro pro obchodování.

Stáhněte si a nainstalujte si klienta pro naše oceněné platformy pro obchodování ECN určeného pro stolní počítače.

Zde si stáhněte nejnovější verze všech našich platforem pro obchodování.

 
UP