FxPro trhy

Obchodujet na světových
trzích

Parametry

Zde najdete všechny informaci o realizaci příkazů a pákovém efektu týkající se našich 4 hlavních platforem pro obchodování.

Vezměte prosím na vědomí, že pro účely výpočtu marže bude určující nejnižší částka z pákového efektu účtu a pákového efektu symbolu.

Pákový efekt Forex

FxPro používá dynamický pákový efekt Forex, který se automaticky přizpůsobuje obchodním pozicím klienta. Se zvyšujícím se objemem instrumentu klienta se odpovídajícím způsobem snižuje maximální nabízený pákový efekt, podle následující tabulky. Následující struktura pákového efektu se vztahuje na obchodování Forex pomocí MT4 a MT5.

Toto se stanovuje pro jednotlivé obchodní instrumenty, takže pokud má klient otevřené pozice napříč několika instrumenty, pákový efekt se vypočítává zvlášť pro jednotlivé symboly Forex. Pokud obchodník investuje například 300 lot typu Buy na měny USDJPY a začne poté obchodovat s měnou EURUSD, požadavky na marži za EURUSD nebudou ovlivněny stávajícími pozicemi USDJPY.

Součet pozic se vypočítává následujícím způsobem. Předpokládejme, že obchodník má 300 lot typu Buy a 200 lot typu Sell. Chcete-li vypočítat požadovanou marži, je nutné vzít v potaz stranu s největším objemem (součet). V tomto příkladu je strana s nejvyšším rizikem 300 Buy a jako taková bude 300 představovat hodnotu použitou pro výpočet požadované marže. Dále platí, že obchodník se 6 pozicemi 50 lotů typu Buy (nebo Sell) a obchodník s jednou pozicí 300 lotů typu Buy (nebo Sell) bude požadovat stejnou marži, vzhledem k tomu, že jejich účty mají stejná nastavení pákového efektu.

Otevřené loty Maximální pákový efekt
0-100 Max. 1:500
> 100-200 Max. 1:200
> 200-300 Max. 1:100
> 300-500 Max. 1:50
500+ Max. 1:33
 

Mějte na paměti, že pokud pákový efekt účtu je nižší než hodnota uvedená v tabulce, potom přichází v úvahu pákový efekt účtu.

Příklad 1
Pákový efekt účtu klienta – 1:100

Představme si účet USD s 300 jednotkami lot typu Buy pro USDJPY. V tomto příkladu je pákový efekt účtu menší nebo roven všem relevantním hodnotám v tabulce Monitorování pákového efektu. Nedojde tak k ovlivnění požadované marže.

Jednotky lot Maximální pákový efekt Použitelný pákový efekt Marže
0-100 1:500 1:100 100 (jednotek lot) * 100 000 / 100 (pákový efekt) = 100 000 USD (marže)
100-200 1:200 1:100 100 (jednotek lot) * 100 000 / 100 (pákový efekt) = 100 000 USD (marže)
200-300 1:100 1:100 100 (jednotek lot) * 100 000 / 100 (pákový efekt) = 100 000 USD (marže)
Celková požadovaná marže: 300 000 USD
Příklad 2
Pákový efekt účtu – 1:500

Představme si účet USD s 250 jednotkami lot typu Buy pro USDJPY. V tomto příkladu je pákový efekt účtu větší nebo roven hodnotám v tabulce Monitorování pákového efektu. Marže bude vypočítána následujícím způsobem:

Jednotky lot Maximální pákový efekt Použitelný pákový efekt Marže
0-100 1:500 1:500 100 (jednotek lot) * 100 000 / 500 (pákový efekt) = 20 000 USD (marže)
100-200 1:200 1:200 100 (jednotek lot) * 100 000 / 200 (pákový efekt) = 50 000 USD (marže)
200-300 1:100 1:100 50 (jednotek lot) * 100 000 / 100 (pákový efekt) = 50 000 USD (marže)
Celková požadovaná marže: 120 000 USD
Příklad 3

Představme si nyní, že stejný obchodník zároveň otevře pozici 300 lotů EURUSD typu Buy (nebo Sell); za sazbu EURUSD 1,40000.

Jednotky lot Maximální pákový efekt Použitelný pákový efekt Marže
0-100 1:500 1:500 100 (jednotek lot) * 100 000 / 500 (pákový efekt) = 20 000 USD (marže)
100-200 1:200 1:200 100 (jednotek lot) * 100 000 / 200 (pákový efekt) = 50 000 USD (marže)
200-300 1:100 1:100 100 (jednotek lot) * 100 000 / 100 (pákový efekt) = 100 000 USD (marže)
Celková požadovaná marže: 170 000 EUR * 1,4 (sazba) = 238 000 USD

Pokud tedy bude obchodník požadovat marži 120 000 USD za měnu USDJPY a marži 238 000 USD za EURUSD, bude celková marže za obě pozice 358 000 USD.

Požadavky na min. krytí při obchodování s kovy

V odvětví obchodování Forex používá společnost FxPro dynamický model pákového efektu pro obchodování s vzácnými kovy a futures, které se automaticky přizpůsobují obchodním pozicím klientů. Se zvyšujícím se objemem instrumentu klienta se odpovídajícím způsobem snižuje maximální nabízený pákový efekt, a to podle následující tabulky.

Toto se stanovuje pro jednotlivé obchodní instrumenty, takže pokud má klient otevřené pozice napříč několika instrumenty, pákový efekt se vypočítává zvlášť pro jednotlivé symboly. Pokud obchodník investuje pozici do stříbra a poté začne obchodovat se zlatem, jeho/její požadavky na marži zlata nebudou ovlivněny stávajícími pozicemi stříbra.

Otevřené jednotky lot Požadavky na marži Maximální pákový efekt
0-50 0.50% 1:200
>50 1% 1:100
Příklad 1: kovy

Představme si účet USD s 1 jednotkou typu Buy (nebo Sell) zlata za aktuální cenu 1,500 USD.

Jednotky lot Požadavky na marži Marže Marže USD
1 0,50 % 0,5 % (požadavek min. krytí) * 100 (uncí) * 1 (jednotky lot) * 1500 (aktuální cena zlata) $750,00
1 Celkový požadavek na min. krytí (1 jednotka lot zlata) $ 750,00
Příklad 2: kovy

Představme si účet USD s 100 jednotkou typu Buy (nebo Sell) zlata za aktuální cenu 1,500 USD.

Jednotky lot Požadavky na marži Marže Marže USD
50 0.50% 0.5% (požadavek min. krytí) * 100 (uncí) * 50 (jednotky lot) * 1500 (aktuální cena zlata) $37,500.00
50 1% 1% (požadavek min. krytí) * 100 (uncí) * 50 (jednotky lot) * 1500 (aktuální cena zlata) $75,000.00
100   Celkový požadavek na min. krytí (100 jednotek zlata) $112,500.00
Příklad 3: kovy

Představme si účet USD s 150 jednotkou typu Buy (nebo Sell) zlata za aktuální cenu 1,500 USD.

Jednotky lot Požadavky na marži Marže Marže USD
50 0.50% 0.5% (požadavek min. krytí) * 100 (uncí) * 50 (jednotky lot) * 1500 (aktuální cena zlata) $37,500.00
100 1% 1% (požadavek min. krytí) * 100 (uncí) * 100 (jednotky lot) * 1500 (aktuální cena zlata) $150,000.00
150   Celkový požadavek na min. krytí (150 jednotek zlata) $187,500.00

Požadavky na min. krytí futures

V odvětví obchodování Forex používá společnost FxPro dynamický model pákového efektu pro obchodování s vzácnými kovy a futures, které se automaticky přizpůsobují obchodním pozicím klientů. Se zvyšujícím se objemem instrumentu klienta se odpovídajícím způsobem snižuje maximální nabízený pákový efekt, a to podle následující tabulky.

Otevřené loty Požadavky na marži
0-50 2%
>50-100 4%
>100-150 10%
>150-300 16%
>300 20%
Příklad 1: futures

Představme si účet USD s 10 jednotkami typu Buy (nebo Sell) pro Dow Jones Futures

Jednotky lot Požadavek na marži na tržní hodnotu Cena při otevření Marže
10 2% 16500 10(Jednotky lot) * 5($) * 18141 (Cena při otevření) * 2%(pož. na marži) = 16,500 USD
Příklad 2: futures

Představme si účet USD s 250 jednotkami lot pro Nasdaq Futures

Jednotky lot Požadavek na marži na tržní hodnotu Cena při otevření Marže
50 2% 4273 50 (Jednotky lot) * 20($) * 4273 (Cena při otevření) * 2%(pož. na marži)= 85,460 USD
51-100 4% 4273 50 (Jednotky lot) * 20($) * 4273 (Cena při otevření) * 4%(pož. na marži)= 170,920 USD
101-150 10% 4273 50 (Jednotky lot) * 20($) * 4273 (Cena při otevření) * 10%(pož. na marži)= 427,300 USD
151-250 16% 4273 100 (Jednotky lot) * 20($) * 4273 (Cena při otevření) * 16%(pož. na marži)= 1,367,360 USD
      Celkový požadavek na min. krytí = 2,051,040 USD
Příklad 3: futures

Představme si účet USD s 50 jednotkami typu Buy pro Nasdaq Futures a obchodník chce obchodovat s 250 jednotkami lot typu Sell pro Nasdaq Futures; požadavek na min. krytí se vypočítá podle 250 jednotek typu Sell, tzn. celkový požadavek na min. krytí = 2,051,040 USD.

Požadavky na marži pro spotové energie / futures na energie

V odvětví obchodování Forex používá společnost FxPro dynamický model pákového efektu pro obchodování s vzácnými kovy a futures, které se automaticky přizpůsobují obchodním pozicím klientů.

Open Lots Margin
Requirement
0-20 1.00%
>20-100 2.50%
>100 5.00%
Příklad 1: Future Energie

Představme si USD účet s 10 jednotkami typu Buy (nebo Sell) pro US Light Sweet Crude Oil

Jednotky Lot Požadovaná marže z trhové hodnoty Otevírací cena Marže
10 1% 47.15 10(Lotů) * 1000 (Contract Size) * 47.15 (Otevírací Cena) * 1%(Požadovaná marže) = 4,715.00 USD
Příklad 2: Future Energie

Představme si USD účet s 100 jednotkami lot typu Buy (nebo Sell) pro UK Brent Oil Futures

Jednotky Lot Požadovaná marže z trhové hodnoty Otevírací cena Marže
0-20 1% 52.75 20 (Lotů) * 1000 (Contract Size) * 52.75 (Otevírací Cena) * 1%(Požadovaná marže)= 10,550.00 USD
>20- 100 2.5% 52.75 80 (Lotů) * 1000 (Contract Size) * 52.75 (Otevírací Cena) * 2.5%(Požadovaná marže)= 105,500.00 USD
      Celková požadovaná marže = 116,050.00 USD

Požadavky na marži pro indexy

FxPro používá pro indexy stejně jako pro obchodování forexu dynamický pákový model, který se automaticky přizpůsobuje obchodním pozicím klientů. Pokud se zvýší počet indexů klienta, pak se podle následující tabulky příslušně sníží maximální nabízená páka.

Požadavek na marži 0.20% 0.50% 0.75% 1.00% 1.50% 2% 4% 10% 16% 20 % (pro větší než)
US30, AUS200, Swiss20, UK100, USNDAQ100, Germany30, USSPX500 25 25 - 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
Japan225, Finland25, Spain35, Holland25, Sweden30, Euro50, France40 - 25 25 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
France120, HongKong50, Nordic40, Polland20, Portugal20, UKMid250, Denmark20, Belgium20, Germany50, GerTech30, Norway25 - - 50 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
ChinaHShar - - - 100 100 300 750 1,000 1,250 3,500
ChinaA50, Greece25, Hungary12 - - - - - 500 750 1,000 1,250 3,500
Zvažme USD účet s 325 loty Nasdaq Spot
Jednotky Rozsah velikosti Požadavek na marži Páka Otevírací cena Marže (Jednotky*Požadovaná marže*OtevíracíCena) Marže Marže CCY
25 0-25 0.2% 500.0 4225.00 25*0.20%*4225 211.25 USD
25 26-50 0.5% 200.0 4225.00 25*0.50%*4225 528.13 USD
50 51-100 1.0% 100.0 4225.00 50*1%*4225 2,112.50 USD
100 101-200 1.5% 66.7 4225.00 100*1.5%*4225 6,337.50 USD
125 201-500 2.0% 50.0 4225.00 125*2%*4225 10,562.50 USD
        Celková požadovaná marže = 19,751.88 (USD)
Zvažme USD účet s 278 loty #Spain35 EURUSD směnný kurz 1.0921
Jednotky Rozsah velikosti Požadavek na marži Páka Otevírací cena Marže (Jednotky*Požadovaná marže*OtevíracíCena) Marže Marže CCY
25 0-25 0.5% 200.0 8621.00 25*0.5%*8621 1,077.63 EUR
25 26-50 0.75% 133.3 8621.00 25*0.75%*8621 1,616.44 EUR
50 51-100 1.0% 100.0 8621.00 50*1%*8621 4,310.50 EUR
100 101-200 1.5% 66.7 8621.00 100*1.5%*8621 12,931.50 EUR
78 201-500 2.0% 50.0 8621.00 78*2%*8621 13,448.76 EUR
        Celková požadovaná marže = 33,384.82 (EUR)
        Celkový požadovaný marže v USD = 36,459.56 (EURUSD = 1.0921)
Zvažme USD účet s 2375 loty #Denmark20 USDDKK směnný kurz 6.8335
Jednotky Rozsah velikosti Požadavek na marži Páka Otevírací cena Marže (Jednotky*Požadovaná marže*OtevíracíCena) Marže Marže CCY
50 0-50 0.75% 133.3 955.00 50*0.75%*955 358.13 DKK
50 51-100 1.0% 100.0 955.00 50*1.0%*955 477.50 DKK
100 101-200 1.5% 66.7 955.00 100*1.5%*955 1,432.50 DKK
300 201-500 2.0% 50.0 955.00 300*2%*955 5,730.00 DKK
750 501-1250 4.0% 25.0 955.00 750*4%*955 28,650.00 DKK
1000 1251-2250 10.0% 10.0 955.00 1000*10%*955 95,500.00 DKK
125 2251-3500 16.0% 6.3 955.00 125*16%*955 19,100.00 DKK
        Celková požadovaná marže = 151,248.13 (DKK)
        Celkový požadovaný marže v USD = 22,133.33 (USDDKK = 6.8335)
Zvažme USD účet s 1319 loty #ChinaHshares USDHKD směnný kurz 7.911
Jednotky Rozsah velikosti Požadavek na marži Páka Otevírací cena Marže (Jednotky*Požadovaná marže*OtevíracíCena) Marže Marže CCY
100 0-100 1.0% 100.0 8018.00 100*1.0%*8018 8,018.00 HKD
100 101-200 1.5% 66.7 8018.00 100*1.5%*8018 12,027.00 HKD
300 201-500 2.0% 50.0 8018.00 300*2%*8018 48,108.00 HKD
750 501-1250 4.0% 25.0 8018.00 750*4%*8018 240,540.00 HKD
        Celková požadovaná marže = 364,017.20 (HKD)
        Celkový požadovaný marže v USD = 46,014.06 (USDHKD = 7.9110)
Zvažme USD účet s 5500 loty #Hungary12 USDHUF směnný kurz 285.0
Jednotky Rozsah velikosti Požadavek na marži Páka Otevírací cena Marže (Jednotky*Požadovaná marže*OtevíracíCena) Marže Marže CCY
500 0-500 2.0% 50.0 23900.00 500*2%*23900 239,000.00 HUF
750 501-1250 4.0% 25.0 23900.00 750*4%*23900 717,000.00 HUF
1000 1251-2250 10.0% 10.0 23900.00 1000*10%*23900 2,390,000.00 HUF
1250 2251-3500 16.0% 6.3 23900.00 1250*16%*23900 4,780,000.00 HUF
2000 3500- 20.0% 5.0 23900.00 2000*20%*23900 9,560,000.00 HUF
        Celková požadovaná marže = 17,686,000.00 (HUF)
        Celkový požadovaný marže v USD = 62,056.14 (USDHUF = 285.0)

Požadavky na marže pro akcie

Podobně jako u obchodování Forexu používá FxPro pro obchodování akcií dynamický pákový model, který se automaticky přizpůsobuje klientským obchodním pozicím. Při zvýšení počtu akcií klienta se podle následující tabulky příslušně sníží maximální páka.

Požadovaná marže 4.00 % 8.00 % 15.00 % 60.00 %
Francouzské akcie < 20,000 < 100,000 < 800,000 800,000+
Německé akcie < 20,000 < 100,000 < 500,000 500,000+
Akcie Spojeného království < 2,000 < 10,000 < 50,000 50,000+
Akcie USA * < 20,000 < 100,000 < 500,000 500,000+

* #Apple share has the following tiers:

Požadovaná marže 4 % 8 % 15 % 60 %
#Apple < 3000 < 2500 < 2500 8000+
Příklad 1 Francouzské akcie

Zvažme účet v EUR s 19 000 nákupními (nebo prodejními) akciemi AirFrance (Francouzské akcie)

Počet akcií Požadovaná marže Otevírací cena Marže
19,000 4.0% 7.0 19 000 (akcií) * 7,0 (otevírací cena) * 4,0 % (požadovaná marže) = 5 320 EUR
Příklad 2 Německé akcie

Zvažme účet v EUR s 130 000 nákupními (nebo prodejními) akciemi Adidas (Německé akcie)

Počet akcií Požadovaná marže Otevírací cena Marže
20,000 4.0% 82.05 20,000 (akcií) * 82.05 (otevírací cena) * 4.0%(požadovaná marže) = 65,640.00 EUR
20,000-100,000 8.0% 82.05 80,000 (akcií) * 82.05 (otevírací cena) * 8.0%(požadovaná marže) = 525,120.00 EUR
100,000-130,000 15.00% 82.05 30,000 (akcií) * 82.05 (otevírací cena) * 15%(požadovaná marže) = 369,225.00 EUR
      Celková požadovaná marže = 959,985.00 EUR
Příklad 3 Akcie Spojeného království

Zvažme účet v EUR s 55 000 nákupními (nebo prodejními) akciemi Tesco (akcie Spojeného království)

Počet akcií Požadovaná marže Otevírací cena Marže
2,000 4.0% 1.8 2,000 (akcií) * 1.8 (otevírací cena) * 4.0% (požadovaná marže) = 144.00 GBP
2,000-10,000 8.0% 1.8 8,000 (akcií) * 1.8 (otevírací cena) * 8.0% (požadovaná marže) = 1,152.00 GBP
10,000-50,000 15.00% 1.8 40,000 (akcií) * 1.8 (otevírací cena) * 15% (požadovaná marže) = 10,800.00 GBP
50,000-55,000 60.00% 1.8 5,000 (akcií) * 1.8 (otevírací cena) * 60% (požadovaná marže) = 5,400.00 GBP
      Celková požadovaná marže: 17,496 GBP / 0.7 (EURGBP rate) = 24,994 EUR
Příklad 4 Akcie USA

Zvažme účet v EUR s 90 000 nákupními (nebo prodejními) akciemi Apple (akcie USA)

Počet akcií Požadovaná marže Otevírací cena Marže
20,000 4.0% 122 20,000 (akcií) * 122 (otevírací cena) * 4.0% (požadovaná marže) = 97,600.00 USD
20,000-90,000 8.0% 122 70,000 (akcií) * 122 (otevírací cena) * 8.0% (požadovaná marže) = 683,200.00 USD
      Celková požadovaná marže: 780,800 USD / 1.4 (EURUSD rate) = 557,714 EUR
FxPro MT4 Desktop
FxPro cTrader Desktop
Centrum stahování
 

Stáhněte si nejoblíbenější platformu pro obchodování v tomto odvětví a vyzkoušejte si profesionální podmínky společnosti FxPro pro obchodování.

Stáhněte si a nainstalujte si klienta pro naše oceněné platformy pro obchodování určeného pro stolní počítače.

Zde si stáhněte nejnovější verze všech našich platforem pro obchodování.

 
UP