FxPro trhy

Obchodujet na světových
trzích

Parametry

Zde najdete všechny informaci o realizaci příkazů a pákovém efektu týkající se našich 3 hlavních platforem pro obchodování.

Typy příkazů

Díky FxPro cTrader mohou obchodníci zadávat okamžité i termínované příkazy.

Okamžité příkazy

(Okamžité) tržní příkazy: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji za aktuální tržní cenu. Systém automaticky sloučí objem od poskytovatelů třetí strany a provede „tržní příkaz“ za průměrnou cenu dle objemu (VWAP), která představuje průměrnou a nejlepší cenu v době realizace příkazu.

Terminované příkazy

Příkazy stop: jedná se o příkaz ke koupi nebo prodeji, jakmile trh dosáhne „limitní ceny“. Jakmile trh dosáhne „limitní ceny“, bude zadán „příkaz stop“ a bude považován za „tržní příkaz“*. Pokud nebude „příkaz stop“ zadán, bude uložen v systému do pozdějšího data podle podmínek popsaných v části „Platí do zrušení“. „Příkazy stop“ lze zadat podle aktuální ceny na trhu, neexistují žádná omezení.

Stop loss: jedná se o příkaz za účelem minimalizace ztrát. Jakmile trh dosáhne „ceny příkazu stop loss“, bude příkaz zadán a bude považován za „tržní příkaz“*. Pokud nebude „příkaz stop loss“ zadán, bude uložen v systému do pozdějšího data. „Příkaz stop loss“ lze zadat podle aktuální ceny na trhu, neexistují žádná omezení.

Limitní příkazy: jedná se o příkazy k nákupu nebo prodeji, jakmile trh dosáhne „limitní ceny“. Jakmile trh dosáhne „limitní ceny“, bude příkaz zadán a uskutečněn za „limitní cenu“ nebo lepší cenu. Jakmile je-li limitní příkaz částečně proveden, bude automaticky vytvořen nový limitní příkaz pro zbývající objem a realizován, jakmile tržní cena dosáhne původně požadované „limitní ceny“. Pokud „limitní příkaz“ nebude spuštěn, bude uložen v systému do pozdějšího data podle podmínek popsaných v části „Platí do zrušení“. „Limitní příkazy“ lze zadat podle aktuální ceny na trhu, neexistují žádná omezení.

Příkaz k zisku: jedná se o příkaz k zajištění zisků. Jakmile trh dosáhne „ceny příkazu k zisku“, bude příkaz zadán a bude považován za „limitní příkaz“. Pokud nebude „příkaz k zisku“ zadán, bude uložen v systému do pozdějšího data. „Příkaz k zisku“ lze zadat podle aktuální ceny na trhu; neexistují žádná omezení.

*(Terminované) tržní příkaz: jedná se o příkaz k nákupu nebo prodeji za aktuální tržní cenu. Systém automaticky sloučí objem od poskytovatelů třetí strany a provede „tržní příkaz“ za průměrnou cenu dle objemu (VWAP), která představuje průměrnou a nejlepší cenu v době realizace příkazu. Pokud „tržní příkaz“ nebude spuštěn, bude uložen v systému do pozdějšího data podle podmínek popsaných v části „Platí do zrušení“.

Platí do zrušení („GTC“) (= Platnost): jedná se o časové nastavení, které může klient použít pro „termínované příkazy“. Klient si může vybrat konkrétní datum v budoucnosti, do kterého bude příkaz „aktivní“ a bude čekat na realizaci; pokud příkaz nebude v tomto období uskutečněn, bude ze systému odstraněn.

Platí do zrušení („GTC“): Jedná se o nastavení realizace, které se vztahuje na „termínované příkazy“ obchodované prostřednictvím nástroje cTrader. Definuje období prvních 5 sekund od začátku spuštění příkazu; během těchto prvních 5 sekund příkaz čeká na realizaci podle typu popsaného výše.

Změna / zrušení termínovaného příkazu: příkaz může klient změnit, pokud trh nedosáhl cenové hladiny zadané klientem a objednávka mezitím nebyla zrušena. Příkaz bude zrušen, dojde-li k některé z následujících událostí:

  • pokud požadovaná cena je více než 50 000 PIP tržní ceny; nebo
  • pokud klient ručně příkaz zruší ještě předtím, než trh dosáhne cenové hladiny klienta; nebo
  • pokud klient zadá čas skončení platnosti a ta vypršela; nebo
  • po 200 neúspěšných pokusech o realizaci příkazu.

Prodlevy: v době předložení příkazu k uskutečnění, konkrétní cena požadovaná klientem nemusí být dostupná; z tohoto důvodu bude příkaz proveden o několik jednotek pip mimo požadovanou cenu klienta. Pokud je cena realizace příkazů lepší než požadovaná cena klientem, mluvíme o „pozitivní prodlevě“. Pokud je však cena realizace příkazů nižší než cena požadovaná klientem, mluvíme o „negativní prodlevě“. Mějte na paměti, že „prodleva“ je běžný obchodní postup a standardní součástí trhů s cizími měnami za podmínek*, jako je likvidita a nestálost vzhledem k novinkám, ekonomickým událostem a příležitostem otevírání trhů. Automatizovaný software FxPro pro zadávání příkazů nefunguje na bázi jednotlivých parametrů souvisejících s prováděním příkazů prostřednictvím jakýchkoli konkrétních klientských účtů.

* Mějte na paměti, že se nejedná o vyčerpávající seznam.

Provize: v kontextu cTrader může být klientovi účtována provize; další informace jsou k dispozici online na adrese: www.fxpro.co.uk/trading/platforms/ecn

Okamžité příkazy
Okamžitá MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
realizace Okamžitý příkaz (Okamžitý) tržní příkaz (Okamžitý) tržní příkaz
Opětovné nabídky
Prodleva Není k dispozici
Částečné provedení
Omezení úrovně pro příkazy „stop a limit“ 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry Není k dispozici 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry
Provize
Rozpětí
Termínované příkazy
PŘÍKAZY STOP (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss) MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
realizace Tržní příkaz Tržní příkaz Tržní příkaz
Opětovné nabídky Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Prodleva
Částečné provedení
Omezení úrovně pro příkazy „stop a limit“ 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry Není k dispozici 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry
Provize
Rozpětí
LIMITNÍ PŘÍKAZY (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit) MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
Limitní příkazy Limitní příkazy Limitní příkazy Limitní příkazy
Opětovné nabídky Není k dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Prodleva , pozitivní. , pozitivní. , pozitivní.
Částečné provedení
Omezení úrovně pro příkazy „stop a limit“ 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry Není k dispozici 1 nebo 2 jednotky pip pro hlavní páry
Provize
Rozpětí
Limitní příkazy Buy Stop / Sell Stop

Další informace najdete v našich „Zásadách realizace příkazů“ na adrese: www.fxpro.co.uk/trading/products/legal

  • Objemy příkazů Společnost FxPro dokáže realizovat jakékoli objemy příkazů, od 1000 základní měny bez maximálního limitu.
  • Žádné opakované nabídky – garantovaná realizace Díky FxPro cTrader mají obchodující zaručenou realizaci bez opakovaných nabídek, jakmile je k dispozici dostatečná hloubka trhu.
  • SOR a VWAP Funkce Smart Order Routing (Přesměrování příkazů Smart) vám zajistí nejlepší dostupné ceny, zatímco zvýšená likvidita zajišťuje, aby vaše objednávka byla automaticky realizována v 99,9 % případů. V případě částečné realizace FxPro cTrader automaticky sloučí veškerou dostupnou likviditu za nejlepší možné ceny a příkaz uskuteční za cenu VWAP (průměrnou cenu dle objemu).
  • Žádná omezení na limitní objednávky – vyberte si svůj vstupní / výstupní bod FxPro cTrader nemá žádná omezení, nakolik se může od aktuální tržní ceny lišit příkaz k zisku nebo Stop Loss, což umožňuje přesnou implementaci strategií. Obchodníci mohou zadat příkaz Take Profit nebo Stop Loss co nejblíže aktuální tržní ceně ECN.
  • Hladina min. krytí pro otevření uzamčené nebo investiční pozice Uzamčená nebo investiční pozice se zobrazí, pokud klient zahájí obchodní transakci pro stejný objem v opačném směru k již otevřeným pozicím. Nejedná se o uzavírání počáteční obchodní transakce, protože uzamčená pozice vyžaduje, aby byly obě otevřené.
  • Swap / Rollover Pokud je obchodní transakce aktivní do druhého dne, pak dochází k výpočtu nákladů / příjmů Swap / Rollover pro tuto pozici. Náklady nebo příjmy se vypočítávají podle diferenciálu úrokové sazby mezi dvěma měnami + provize účtované společnosti, které pozici drží, v závislosti na typu pozice (dlouhá / krátká).

Je důležité si zapamatovat, že v případě Swapu můžete vykázat zisk nebo ztrátu, pokud například máte pozitivní nebo negativní Rollover. Některé instrumenty mohou mít negativní hodnoty Rollover na obou stranách, protože společnost FxPro účtuje vlastní provizi za diferenciál úrokové sazby mezi dvěma měnami do druhého dne, a proto pozitivní a negativní hodnoty odpovídajícím způsobem klesají.

„Swap“ se účtuje automaticky na účet klienta a převádí se na měnu, ve které je účet veden. „Swap“ se účtuje ve 21:59 britského času. Od pátku do pondělí se Swap účtuje pouze jednou. Od středy do čtvrtka se Swap účtuje za trojnásobnou sazbu.

FxPro MT4 Desktop
FxPro cTrader Desktop
Centrum stahování
 

Stáhněte si nejoblíbenější platformu pro obchodování v tomto odvětví a vyzkoušejte si profesionální podmínky společnosti FxPro pro obchodování.

Stáhněte si a nainstalujte si klienta pro naše oceněné platformy pro obchodování ECN určeného pro stolní počítače.

Zde si stáhněte nejnovější verze všech našich platforem pro obchodování.

 
UP