FxPro trhy

Obchodujet na světových
trzích

Zabezpečení peněžních prostředků klientů

Sponzorství v minulosti
Bezpečnost. Transparentnost. Čestnost

Všechny prostředky našich klientů se řídí následujícími 5 principy zajištění bezpečnosti.

Rozdělení prostředků

Všechny prostředky klientů uložené ve společnosti FxPro jsou zcela oddělené od vlastních prostředků a uložené na samostatních bankovních účtech. Díky tomu nebudou prostředky klientů použity pro žádné jiné účely. Naše dílčí a výroční finanční výkazy audituje na Kypru společnost PWC – významná, globální auditorská firma, která zajišťuje, aby naše obchodní činnost probíhala podle nejvyšších možných standardů.

Ochrana investorů

FxPro UK Limited je členem organizace Financial Services Compensation Scheme (FSCS) a FxPro Financial Services Limited je členem fondu Investors Compensation Fund (ICF). Způsobilost závisí na stavu a povaze nároku. Další podrobnosti najdete v naší právní dokumentaci a v rámci zásad kompenzace.

Zabezpečení fondů

Společnost FxPro uzavřela partnerství s několika významnými evropskými bankami, jako je Barclays Bank PLC, Julius Baer Bank, Bank of America a Royal Bank of Scotland. Tato společnost zajišťuje, aby vložené prostředky nesli nízkou míru rizika.

Regulace

Společnost FxPro UK Limited schvaluje a dozoruje úřad Financial Conduct Authority (FCA) (reg. číslo 509956). Společnost FxPro Financial Services Limited schvaluje a dozoruje úřad Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (číslo licence 078/07). Společnost se řídí nejpřísnějšími standardy, včetně požadavků na přiměřenost kapitálu. Společnost pravidelně předkládá úřadům FCA a CySEC finanční výkazy, včetně každodenních přehledů peněžních prostředků klientů.

Ochrana před záporným zůstatkem

Společnost FxPro používá systém automatického monitorování transakcí a správy rizik, aby zůstatek klienta nikdy neklesl pod úroveň počátečního vkladu, čímž je chrání před jakýmikoli ztrátami, které by převyšovaly náklady společnosti FxPro na jejich původní investice.

Začnete obchodovat nyní Demo k dispozici zdarma

Upozornění na riziko: Obchodování s deriváty CFD s sebou nese značné riziko ztráty

Zásady realizace příkazů
Postup při řešení potíží
Zásady konfliktů zájmů

Zjistěte, jakým způsobem můžete zadávat příkazy.

Zjistěte, jakým způsobem řešíme stížnosti klientů.

Zjistěte, jakým způsobem řešíme konflikty zájmů.

UP