FAQ Credit Line

Co znamená „volná částka“ v souvislosti s limitem bankovního úvěru?

Volná částka je objem ekvity, kterou si můžete vybrat. Představuje vloženou částku +/- jakýkoli realizovaný zisk nebo ztrátu vyplývající z investic. Nerealizovaný zisk a ztráta z vašich aktuálně otevřených pozic nejsou do volné částky zahrnuty a vypočítávají se teprve po ukončení pozic.