FAQ Credit Line

Je pro účet SuperTrader stanoveno upozornění na marži?

K upozornění na marži dochází při používání multiplikátoru bankovního úvěru. Důvodem je skutečnost, že využívání bankovního úvěru umožňuje provádět větší investice než v případě vlastního kapitálu. K upozornění na marži dojde, pokud ekvita (po odečtení multiplikátoru) klepsne na 6 % částky úvěru. Pokud váš kapitál činí 10 000  a limit bankovního úvěru 20 000 (multiplikátor 2), dojde k upozornění na marži, pokud vaše ekvita klesne na 1 200 (6 % z 20 000 = 1 200). Pokud vaše ekvita bude i nadále klesat a dosáhne úrovně 3 % limitu bankovního úvěru, v tomto případě 600 (3 % ze 20 000 = 600), bude zkopírovaná strategie automaticky zastavena a portfolio zablokováno.