FAQ Credit Line

Je používání limitu bankovního úvěru spojeno s riziky?

Klienti by měli vzít na vědomí, že používání úvěrového limitu stejně jako potenciální zisky může zvýšit také potenciální ztráty. Vezměte prosím na vědomí, že všechny ztráty se použijí na vaši původní investici a ne na úvěrový limit poskytnutý společností FxPro.

Ačkoliv vám používání úvěrového limitu umožňuje alokovat finanční prostředky do strategií, zatímco se zmenšuje vaše jmění, tak vaše portfolio zůstává náchylné na požadavky na marži, pokud hodnota vašeho jmění klesne pod úroveň, která již nezaručuje vaše otevřené pozice. Jakmile vaše jmění (mínus násobitel) klesne na 6 % vaší částky úvěru, pak obdržíte požadavek na marži. Pokud vaše jmění klesne na 3 % vašeho úvěrového limitu, pak se vaše zkopírované strategie automaticky zastaví a vaše portfolio bude uzamčeno.