FxPro Forex Tools Instalovat

Licence, nařízení a profesní členství

Sponzorství v minulosti
Financial Conduct Authority (FCA)

FxPro UK Limited schvaluje a dozoruje úřad Financial Conduct Authority (reg. číslo 509956). FCA je významný, nezávislý, nevládní orgán se zákonnými pravomocemi v souladu se zákonem Velké Británie o finančních službách a trzích z roku 2000 (Financial Services and Markets Act 2000). Mezi hlavní cíle úřadu FCA patří ochrana spotřebitelů, zlepšování úrovně integrity v rámci finančního systému a propagace konkurence v zájmu spotřebitelů.

Jako společnost s úplným oprávněním FxPro UK Limited zajišťuje dodržování všech požadavků úřadu FCA.

Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)

FxPro Financial Services Ltd schvaluje a dozoruje úřad Cyprus Securities and Exchange Commission (číslo licence 078/07) – dozorčí a regulační orgán pro investiční firmy na Kypru. CySEC je členem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Společnosti FxPro byla udělena mezinárodní licence úřadem CySEC, který ji opravňuje k poskytování investičních a doplňkových služeb. Zajišťujeme dodržování místních nařízení i nařízení Evropské unie, jako je Směrnice EU o trzích finančních instrumentů (MiFID) a kyperský zákon o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích z roku 2007 Zákon 144 (I)/2007.

MiFID

Směrnice EU o trzích finančních instrumentů (MiFID)2004/39/EC vstoupila v platnost 1. listopadu 2007 s cílem regulovat trhy finančních instrumentů a poskytování investičních služeb a činností v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Směrnice byla na území Kypru přijata formou zákona o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích v roce 2007 (Zákon 144 (I)/2007).

Hlavní cíle Směrnice EU o trzích finančních instrumentů (MiFID) jsou: zlepšování úrovně efektivity, zvýšení transparentnosti, propagace konkurence a účinná ochrana spotřebitelů. Směrnice MiFID zároveň finančním společnostem umožňuje poskytovat investiční a doplňkové služby na území jiného členského státu a/nebo třetí země za předpokladu, že investiční společnost je oprávněna k poskytování těchto služeb.

Investors in People

Společnost FxPro Financial Services Limited získala certifikát dosažení standardu „Investors in People“.

Investors in People je standard zlepšování obchodní činnosti, jehož cílem je transformace obchodního výkonu zavedením rámce nejlepších postupů orientovaných na výsledek. Rámec Investors in People zahrnuje celou řadu základních principů. Tyto principy podrobně popisují požadovaná kritéria pro společnosti, aby tohoto obchodního standardu dosáhly.

Profesní členství

FxPro je členem organizací:

  • CCCI (Cyprus Chamber of Commerce and Industry)
  • CFSFA (Cyprus Financial Services Firms Association)
Financial Services Compensation Scheme

FxPro UK Limited je členem organizace Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Jedná se o britský statutární fond poslední instance pro zákazníky schválených finančních společností. Organizace FSCS může vyplatit kompenzaci zákazníkům společností, které nemohou nebo nebudou moci vyplácet peněžní prostředky. Další informace o účelu a úloze organizace FSCS najdete na webové stránce http://www.fscs.org.uk

Investor Compensation Fund

FxPro Financial Services Limited je členem fondu Investor Compensation Fund, jehož cílem je zajištění jakýchkoli nároků oprávněných klientů vůči členům fondu a odškodnění oprávněných klientů za jakékoli nároky vyplývající z nesprávného fungování jakéhokoli člena fondu ve věci plnění závazků, ať už tyto závazky vyplývají ze zákona, z dohody uzavřené s klientem nebo z provinění na straně člena fondu.

Otevřete si účet pro obchodování

Upozornění na riziko: Obchodování s deriváty CFD s sebou nese značné riziko ztráty

Právní dokumentace
CSR
Zásady ochrany osobních údajů

Zjistěte si, jakým způsobem dodržujeme zákony v rámci regulovaných jurisdikcí.

Přečtěte si o našich zásadách sociální odpovědnosti.

Vaše osobní údaje jsou pro nás stejně důležité jako pro vás.

UP